Oudsbergen ijvert voor subsidies voor renovatie Commanderij

Oudsbergen gaat op zoek naar een projectcoördinator om de renovatie en uitbouw van de Commanderij in goede banen te leiden. De projectcoördinator zal subsidiedossiers opstellen en contacten leggen met partners.

“De ontwikkeling van de Commanderijsite en haar nabije omgeving is een belangrijk onderdeel van het masterplan ‘Det Weert Roy’ uit 2016 en 2017. Het is ook één van onze grote investeringsprojecten in deze legislatuur”, zegt Kurt Plessers, schepen van patrimonium. “De commanderij moet uitgroeien tot een toeristische toegangspoort tot de achterliggende Duinengordel, met de Oudsberg, en het Nationaal Park Hoge Kempen (NPHK).”

De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan de plannen voor de renovatie van de hoeve. De site van de Commanderij bestaat uit twee delen, een hoeve en een kasteel.  In een eerste fase zal de hoeve een herbestemming krijgen waar een gastvrij onthaal, horeca en zaalinfrastructuur zullen ingericht worden. In een tweede fase zullen ook het kasteel en de directe omgeving met de slotgracht en de tuin verder worden aangepakt.  

“Het is een groot en complex project, waarbij we heel doordacht te werk moeten gaan om deze site terug tot leven te wekken”, vervolgt schepen Plessers. Daarom wil het gemeentebestuur een ervaren projectcoördinator aanstellen. “Deze projectcoördinator moet het totaalplaatje bewaken en contacten leggen met mogelijke partners om zo ook subsidies te kunnen binnenrijven. Net zoals in andere gemeenten willen we ons hiervoor laten bijstaan door een expert. Zelf hebben we te weinig expertise in subsidiedossiers om hier maximaal gebruik van te kunnen maken.”

Net zoals de architect adviseert over de technische aspecten, zo zal de projectcoördinator inhoudelijke adviezen geven. “Hoe gaan we de site exploiteren? Op welke doelgroepen mikken we? Hoe zetten we ons in de markt als congreslocatie? Hoeveel personeelsleden huisvesten we er? En vooral: hoe maken we hier een sterk en samenhangend verhaal van om onze ambities waar te maken?”, zegt schepen Plessers.

De projectcoördinator zal dit en volgend jaar een honderdtal dagen ingezet worden. Daarna kan de opdracht nog twee keer verlengd worden voor telkens één jaar. Een slimme investering, vindt schepen Plessers. “Enkele kerntaken van de coördinator zijn netwerken, extra middelen zoeken, subsidiedossiers schrijven en verdedigen… Als we een maximum aan subsidies binnenhalen verdient deze coördinator zich al terug.” De gemeente Oudsbergen heeft voor deze legislatuur 6,5 miljoen euro voorzien voor de restauratie.