Terug naar overzicht

Deze ideeën, opmerkingen en vragen werden ingediend tijdens het participatietraject in het najaar van 2020 en tijdens de denksessies op 21, 22 en 24 september 2020.

Deze ideeën werden reeds ingediend