Resultaten van de Corona Impact Monitor bekend

De UHasselt en De Betrokken Partij stelden vandaag de resultaten van de corona impact monitor voor, waarbij de impact van de coronacrisis op de Vlaming werd onderzocht. Oudsbergen nam als één van de partners actief deel aan het onderzoek en ontving een uitgebreid rapport. Daaruit bleek dat de Oudsbergenaar vertrouwen had in de aanpak van het gemeentebestuur.

“Het coronavirus is intussen al negen maanden onder ons en heeft een enorme impact gehad op ons dagelijks leven. Wij wilden achterhalen hoe het vandaag met de Oudsbergenaar gaat, wat de inwoners van onze aanpak vinden en waar we volgens hen op moeten focussen”, zegt Lode Ceyssens. “Daarom hebben we als gemeentebestuur deelgenomen aan dit onderzoek.”

“De Oudsbergenaar is net als de gemiddelde Vlaming tevreden over het plaatselijk corona-beleid. Het viel wel op dat onze inwoners zich minder zorgen maken over de lokale situatie in Oudsbergen en het gevoel heeft dat we de situatie onder controle hebben”, aldus burgemeester Ceyssens. De bevraging werd in oktober en begin november afgenomen. “In augustus en september golden er in Oudsbergen strengere maatregelen om een heropflakkering van het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Mogelijk zien we dat in onze cijfers terug.” Ook opvallend: de Oudsbergenaar onderhield minder sociale contacten dan de gemiddelde Vlaming en liet de auto vaker staan.

De Oudsbergenaar is tevreden over de corona-communicatie van het gemeentebestuur. “Onze informatie is betrouwbaar, correct en makkelijker terug te vinden dan bij de gemiddelde gemeente”, zegt Hanne Schrooten, schepen van communicatie en participatie. “We bieden de corona-informatie steeds aan op onze website, via de sociale media en in onze infokranten. De inwoners kunnen dus kiezen welk kanaal ze gebruiken en dat wordt gesmaakt. De helft van de inwoners schuift hiervoor Facebook naar voren als meest geschikte kanaal.”

Een maand voor de start van het onderzoek lanceerde het gemeentebestuur het participatieplatform www.oudsburgers.be. “Bijna 4 op de 10 Oudsbergenaren kennen die website al. Inwoners suggereren ook om onze app en sociale media in te zetten voor coronaveilige participatie”, zegt schepen Schrooten.

Op welke beleidsmaatregelen moet Oudsbergen inzetten? Ook dat werd bevraagd. “De resultaten daarvan bevestigen de keuzes in ons relanceplan. Volgens de Oudsbergenaar moeten we vooral onze lokale middenstand ondersteunen en aandacht hebben voor de sociaal kwetsbaren”, zegt burgemeester Ceyssens.

“Een kwart van de Oudsbergenaren is door de corona-epidemie bewust meer lokaal gaan kopen. Bijna de helft van de inwoners wil dat het gemeentebestuur het lokaal kopen nog meer aanmoedigt”, zegt burgemeester Ceyssens. “Daar hebben we intussen al op ingespeeld. In onze fonkelnieuwe app kunnen handelaars zichzelf promoten en zodra de horeca weer opengaan lanceren we onze speciale Oudsbergenbonnen om bij de getroffen handelaars te spenderen. Daar trekken we maar liefst 350.000 euro voor uit.”

De Oudsbergenaar vraagt ook aandacht voor de kwetsbaren. “De helft van de inwoners vraagt meer aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement, bijna 4 op 10 geeft aan dat er moet worden ingezet op senioren. Dit geeft aan dat we de bestaande initiatieven zeker moeten verderzetten. Zo nemen we al contact op met de 80-plussers en personen in kwetsbare situaties”, zegt burgemeester Ceyssens. “Zo’n 6 procent van de bevraagden geeft aan geen naasten te hebben die voor hen zouden kunnen en willen zorgen bij het oplopen van het coronavirus. Aan die inwoners hebben we als gemeentebestuur een heel duidelijke boodschap: we zijn er voor u, neem dus zeker contact met ons op!”

Lees op de precieze resultaten ook nog eens na op de pagina 'Resultaten Corona Impact Monitor': https://oudsburgers.be/corona/resultaten-corona-impact-monitor