Resultaten Corona Impact Monitor

Resultaten eerste corona impact monitor: Oudsbergenaar vertrouwt aanpak gemeentebestuur

Tussen 10 oktober en 10 november konden alle inwoners de Corona Impact Monitor invullen. Deze bevraging, ontwikkeld door Universiteit Hasselt en De Betrokken Partij, ging na welke impact de pandemie al heeft gehad op de inwoners, als op het socio-economisch weefsel. Uit de resultaten blijkt dat Oudsbergenaren vertrouwen hebben in de aanpak van het gemeentebestuur.

De Oudsbergenaar is net als de gemiddelde Vlaming tevreden over het plaatselijke coronabeleid

Oudsbergenaren maken zich minder zorgen over de lokale situatie in Oudsbergen. Ze hebben het gevoel dat het gemeentebestuur de situatie onder controle heeft. Dat resultaat zou verklaard kunnen worden door de extra strenge maatregelen die de gemeente in augustus trof om een heropflakkering van het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Daarnaast onderhield de Oudsbergenaar minder sociale contacten dan de gemiddelde Vlaming en liet hij de auto vaker staan.

De Oudsbergenaar is tevreden over de communicatie van het gemeentebestuur

De inwoners vinden de info omtrent het coronavirus betrouwbaar en correct. Daarnaast is de info makkelijker terug te vinden dan bij de gemiddelde gemeente. Alle info is steeds terug te vinden op de gemeentelijke website, op sociale media en in de infokranten, waardoor de inwoners zelf kiezen waar ze de info zoeken. De helft van de Oudsbergenaren vindt Facebook het meest geschikte kanaal.

Geschikte communicatiekanalen volgens deelnemers

Daarnaast werd een maand voor het onderzoek dit nieuwe participatieplatform www.oudsburgers.be gelanceerd. Het platform is al gekend door 4 op de 10 inwoners. Ook de gemeentelijke app en sociale media moeten volgens de inwoners ingezet worden voor een coronaveilige participatie.

Volgens de Oudsbergenaar moet het gemeentebestuur extra inzetten op volgende zaken:

  • Het ondersteunen van de lokale middenstand. Oudsbergenaren zijn meer bewust lokaal gaan kopen. Ze hopen dat het gemeentebestuur dat nog meer aanmoedigt. Handelaars krijgen daarvoor sinds kort de kans om zichzelf extra te promoten via de app. Daarnaast zullen de Oudsbergenbonnen nog worden uitgedeeld wanneer de horeca mag heropenen. 
  • Sociaal kwetsbaren. De helft van de inwoners vindt aandacht voor eenzaamheid en sociaal isolement een belangrijke kwestie. 4 op 10 geeft bovendien aan dat er ingezet moet worden op initiatieven voor senioren. Bestaande initiatieven, zoals kwetsbare personen opbellen, moeten dus zeker voortgezet worden.

Beleidsdomeinen waarin geïnvesteerd moet worden volgens de deelnemers