Over het project

De gemeente Oudsbergen hecht veel belang aan participatie en wil inwoners, ondernemers en verenigingen betrekken bij het beleid. Binnen de acht participatiefora nemen inwoners het woord over deze doelgroepen en thema's:

  • jeugd
  • senioren
  • personen met een handicap
  • verenigingen
  • landbouwers
  • kinderopvang
  • ruimtelijke ordening (GECORO)
  • lokale economie

Elk van deze fora vaardigt twee leden af naar de participatieraad. De leden ervan wisselen ideeën en projecten uit en coördineren en evalueren de participatiewerking.

Procedure

Op dit moment is het nog niet mogelijk om toe te treden tot één van de fora. Later in 2021 volgt een oproep met meer informatie.

Uitzonderingen

De werking en samenstelling van de GECORO is wettelijk geregeld.

Voor het forum lokale economie wordt er geen nieuw forum opgericht, maar gebruik gemaakt van de bestaande samenwerkingsverbanden.

Participatiereglement

Het volledige participatiereglement vind je op https://www.oudsbergen.be/participatiereglement