Participatiesessie tennisomgeving

Op woensdag 6 oktober vond er in de cafetaria van de tennisclub een participatiesessie plaats over de plannen in de omgeving van de tennisclub. De buurtbewoners werden hierop uitgenodigd. De presentatie is hier te bekijken. De volgende thema's werden genoteerd als aandachtspunten:

  • Voetballers die niet aangesloten zijn bij de Kabouters, moeten ook kunnen blijven voetballen.
  • Er wordt geopperd om tijdens de werken het E-terrein van de Kabouters als hoofdterrein te gebruiken, om op die manier de geluidsoverlast voor de omwonenden te beperken.
  • Binnen de verkeerscommissie zal de aansluiting van de trage verbinding op de rotonde aan de Oude Kerkstraat – Laerstraat nog worden besproken.
  • Er is nog geen beslissing genomen over de locatie van de zendmast. De mogelijkheden zijn door de ondergrondse bekabeling ook beperkt. De kosten van een verhuis zijn erg hoog.
  • De bijkomende parking aan de Oude Kerkstraat kan voor extra geluidsoverlast zorgen door de ligging kort bij de woningen. Er zal onderzocht worden of deze parking aan de bestaande parking kan aansluiten en of de parking met een slagboom afgesloten kan worden, zodat die enkel op drukke momenten kan worden gebruikt.
  • Over de geluidsoverlast door de huidige padelterreinen en de ligging van de nieuwe padelterreinen zal nieuw overleg plaatsvinden tussen het gemeentebestuur en de tennisclub. Het gemeentebestuur neemt deze opmerkingen zeker ter harte en wil ze verder onderzoeken.