Oudsbergen gaat in dialoog over nieuwe masterplan sportzone

In het voorjaar van 2021 finaliseert de gemeente het masterplan voor de nieuwe sportzone en het bouwprogramma van het nieuwe sportcomplex in Opglabbeek. De bouw van het nieuwe sportcomplex wordt geschat op 10,6 miljoen euro. Tussen 18 februari en 11 maart gaat het gemeentebestuur in dialoog met de verschillende partners in het project tijdens digitale infovergaderingen.

Het nieuwe sportcomplex zal gebouwd worden in de huidige sportzone van Opglabbeek, die ook opnieuw herdacht werd. De oude sporthal zal pas verdwijnen als het nieuwe sportcomplex gerealiseerd is.

Tussen 18 februari en 11 maart zit het gemeentebestuur samen met de clubs en verenigingen die vandaag en in de toekomst zullen gebruikmaken van de infrastructuur in de sportzone en in het sportcomplex. Zij worden per mail en/of persoonlijk gecontacteerd door de deskundige sport van de gemeente. 

Op 11 maart licht het gemeentebestuur de plannen van de sportzone ook toe aan de omwonenden, de brede bevolking en de jeugdverenigingen en jongeren die gebruikmaken van de speelweide en het skatepark. Wil jij graag deelnemen aan de infovergadering van 11 maart? Schrijf je dan ten laatste op 10 maart in via www.oudsbergen.be/infovergadering-sportzone

Zodra het masterplan van de sportzone goedgekeurd is door de gemeenteraad, zal een aanbesteding uitgeschreven worden om op zoek te gaan naar een
ontwerpbureau. Dat ontwerpbureau zal het sportcomplex ontwerpen en de bouw ervan coördineren.