Over het masterplan en het bouwprogramma

Voor de huidige sportzone in Opglabbeek wordt een nieuw masterplan opgesteld. De sportzone wordt herdacht en uitgebreid met buitensportinfrastructuren, zoals een calisthenicspark, petanqueterreinen, een uitbreiding van het skatepark, beachvolleybalterreinen en een multifunctioneel speelveld. In die sportzone bouwt Oudsbergen, in opdracht van het AGB Oudsbergen, ook een nieuw multifunctioneel sportcomplex.

Tussen 16 februari en 30 maart zat het gemeentebestuur samen met omwonenden, geïnteresseerden, clubs en verenigingen. In het voorjaar van 2021 worden het masterplan voor de sportzone en het bouwprogramma van het sportcomplex gefinaliseerd.

Bekijk hier de slides van de presentatie die tijdens de infovergaderingen getoond werd. 

Lees hier het verslag na van de infovergadering op 11 maart.

Hieronder vind je meer informatie terug over de locatie van de sportzone en het sportcomplex, de duur van de werken, de betrokken partners …

Waar wordt het nieuwe sportcomplex gebouwd?

Het nieuwe sportcomplex zal gebouwd worden in de huidige sportzone van Opglabbeek. Het gebouw zal, net zoals de aangrenzende parking, aan de Kruisstraat grenzen. De nieuwbouw wordt zo dicht mogelijk ingeplant bij een voetbalveld. Op basis van een behoefteanalyse werden twee ontwikkelingsmodellen uitgewerkt, waarbij de plaatsing van het sportcomplex in de sportzone licht verschilt. In het eerste scenario grenst het sportcomplex op de lange zijde met het voetbalveld C – het toekomstige wedstrijdveld. In het tweede scenario grenzen het gebouw en het veld op de korte zijde met elkaar. Daardoor verschillen de locatie van de parking aan de sporthal en de aanleg van de petanquebanen in beide scenario’s.

De oude sporthal zal pas verdwijnen als het nieuwe sportcomplex gerealiseerd is.

Welke sporten zal je in de sportzone kunnen beoefenen?

In de nieuwe sportzone zal je dezelfde sporten kunnen beoefenen als vandaag. Naast enkele voetbal, tennis- en padelvelden, vind je er een Finse piste, skatepark, petanquebaan en een multifunctioneel basket- of speelveldje. Het terrein wordt bovendien uitgebreid met enkele beachvolleybalterreinen en calisthenicstoestellen.

Hoe groot zal het sportcomplex zijn? Welke sporten zal je in het sportcomplex kunnen beoefenen?

Voor het nieuwe sportcomplex wordt een oppervlakte ongeveer +/- 7100 m² vrijgehouden in het masterplan van de sportzone. In het sportcomplex zullen verschillende sportclubs en -verenigingen ondergebracht worden. Je vindt er:

 • het dienstencentrum (met het dorpsrestaurant en de cafetaria);
 • het volkssportcentrum (petanque, kegelen, handboogschietclub);
 • twee danszalen van 14 x 10 m;
 • één multifunctionele/digitale sport-/dansruimte van 14x10 m;
 • twee grote sportzalen van 45x32 meter, voor sporten zoals zaalvoetbal, handbal, volleybal, minihandbal, (wandel)voetbal, badminton en basketbal. De totale sportoppervlakte van 64 x 45 m is opdeelbaar in twee grote sportzalen door een elektrische geluidswand, en in 6 keer 1/3de delen door elektrische scheidingswanden;
 • een zone met ruimtes voor buitensporten en voetbal. Die ruimte bestaat (o.a.) uit zes kleedkamers, een vergaderlokaal en een berging;
 • zestien groepkleedkamers en zes individuele kleedkamers;
 • een cafetaria voor de binnensporten die plaats biedt aan ongeveer 150 personen;
 • een VIP-ruimte voor de binnensporten, die ook gebruikt zal worden als cafetaria voor de buitensporten. Deze ruimte biedt ongeveer 120 zitplaatsen;
 • andere ruimtes, zoals de inkomhal, een lift, toiletten, poetslokalen, een werkplaats, toezichterslokaal dat ook voor de regie gebruikt wordt, een personeelslokaal en keuken, een technische ruimte, een EHBO-lokaal en een kantoorruimte.

De sportruimtes zijn specifiek aangepast aan de sport die er beoefend worden. Zo wordt er rekening gehouden met aangepaste vloeren, spiegels, lichtinval, een tribune …

In het nieuwe sportcomplex zijn geen aparte gevechtsportzaal en turnzaal voorzien. Wel wordt er geïnvesteerd in een plooimat voor gevechtsporten en in vaste en losse installaties voor de turnclubs.

Het sportcomplex zal gebouwd worden volgens het Design & Build (m)-principe? Hoe werkt dat?

In tegenstelling tot een klassiek bouwprogramma wordt het bouwprogramma op voorhand volledig uitgeschreven en is er na de gunning van het programma geen tot zeer beperkte inspraak. Het programma bevat alle eisen voor de ontwerper en de bouwpartner. Daarom is het essentieel om nu, tijdens het voortraject, het bouwprogramma volledig en doordacht op te stellen, met zo veel mogelijk input van verschillende partijen. De deadline voor het finale bouwprogramma is eind maart. Momenteel liggen er dus nog geen concrete bouwplannen op tafel.

De letter ‘m’ in de term ‘Design & Build (m)’ staat voor maintenance. De specifieke formule houdt in dat we gedurende de eerste vijf jaar een onderhoudscontract afsluiten voor de technische installaties.

Hoeveel parkeerplaatsen worden er voorzien?

Er worden voldoende parkeerplaatsen voorzien, verspreid over de sportzone.

 • Aan de kant van de Kruisstraat, aan de voorzijde van de sporthal, worden 190 tot 200 parkeerplaatsen voorzien.
 • Aan de rechterkant van de sporthal loopt een toegangsweg naar 75 parkeerplaatsen achter de sporthal, naast het skateveld.
 • Aan de tennispleinen is er ruimte voor 50 parkeerplaatsen. De parking is toegankelijk via de Oude Kerkstraat.

Fietsers kunnen hun fiets plaatsen binnen de overdekte parkeerplaats (voor een 40-tal fietsen) of aan een van de fietspockets verspreid over de sportzone. Aan ieder van die fietspockets is er plaats voor ongeveer tien fietsen.

Welk budget wordt voor de bouw van de sportzone en het sportcomplex voorzien?

Voor de bouw van het sportcomplex wordt 10,5 miljoen euro (excl. btw) voorzien. De aanleg van de parking zal 810.000 euro kosten.

Wat is het verdere verloop van het bouwproces? Wanneer en hoelang zullen de werken plaatsvinden?

Zodra het masterplan van de sportzone goedgekeurd is, zal een aanbesteding uitgeschreven worden om op zoek te gaan naar een ontwerpbureau. Dat ontwerpbureau zal het sportcomplex ontwerpen en de bouw ervan coördineren.

De eerstvolgende concrete deadlines zijn:

 • 31 maart 2021: het dossier voor bovenlokale infrastructuursubsidies moet bij Sport Vlaanderen ingediend worden. Een eventuele tweede kans volgt op 30 september.
 • Mei/juni 2021: goedkeuring van het bestek.

Vanaf september 2021 starten de werken in de Kruisstraat om er een vrijliggend fietspad aan te leggen. Januari 2023 is de voorziene start van de werken aan het sportcomplex. De oplevering van het sportcomplex is voorzien voor de zomer van 2024.

Het ruime tijdsverloop wordt gevisualiseerd onderaan de startpagina.

Zullen de werken gevolgen hebben voor het doorgaand verkeer in die zone?

De precieze impact op het doorgaand verkeer tijdens de werken is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal een deel van het openbaar domein gebruikt moeten worden voor de werf. Welke delen gebruikt zullen worden, zal later nog gecommuniceerd worden.

Welke partners werden betrokken in het project?

Tussen 16 februari en 11 maart zat het gemeentebestuur samen met de verschillende partners in het project:

 • clubs en verenigingen die vandaag en in de toekomst gebruikmaken van de sportinfrastructuur (voetbalclub Kabouters, tennisclub TCO TC Iris, ’t Zéélke, kunstacademie Noord-Limburg, kunstacademie KANL gebruikers van de sporthallen, dansverenigingen, jeugdverenigingen);
 • het dienstencentrum;
 • omwonenden;
 • skaters en lopers;
 • toezichters van de sporthallen;
 • en geïnteresseerde Oudsbergenaren.