Veelgestelde vragen

Hieronder worden de vragen beantwoord die tijdens de infovergaderingen werden gesteld. Doorheen de talloze andere participatiemomenten zijn er veel vragen, aanvullingen, mogelijke bijsturingen … over de plannen ter sprake gekomen. Die suggesties staan niet vermeld in de lijst hieronder, maar ze worden wel in de mate van het mogelijke meegenomen in functie van het definitieve bestek.

Staat jouw vraag er niet tussen? Klik op de zoekbalk hierboven op 'Stel een vraag' en vul het formulier in. Of bezorg ons je vraag via info@oudsbergen.be of 089/810 100.

De sportzone

“Wordt er ook aandacht geschonken aan extra vergroening en duurzaamheid ter compensatie van het vergroten van de sporthal, de toevoeging van wooneenheden, het weghalen van twee voetbalpleinen en het verharden van het terrein?”

Duurzaamheid zal zeker een belangrijke pijler worden bij het ontwerpen en vormgeven van het sportcomplex. We hebben immers ook de keuze gemaakt om in het kader van duurzaam ruimtegebruik verschillende accommodaties (voetbal, de volkssporten van ’t Zèèlke, het dienstencentrum en de binnensporten) in één gebouw te clusteren. Daarnaast zal er extra aandacht gaan naar het ‘vergroenen’ van de omgeving rond het sportcomplex. Wat de parking betreft, wordt er bekeken of we die bijvoorbeeld kunnen aanleggen met halfverhardingen.

“Zijn er in beide scenario’s voor de sportzone ook buitenterrassen voorzien?” / “Waar zou het terras van de nieuwe sporthal voorzien worden?”

Er zijn nog geen concrete bouwplannen van het sportcomplex. De optie en eventuele locatie van de buitenterrassen zal verder moeten uitgewerkt worden door de bouwpartner die wordt aangesteld.

“Hoeveel petanquepleinen zijn er voorzien, zowel binnen als buiten?”

Voorlopig zijn er buiten negen petanqueterreinen voorzien en zes petanqueterreinen binnen.

“Wordt er op het volledige terrein camerabewaking voorzien? Vertrouwen is altijd goed, maar gezien het grote domein en de vele buitenfaciliteiten is bewaking misschien onbelangrijk.”

Camerabewaking is een van de mogelijkheden. De bewaking van de sportzone wordt nog verder onderzocht in samenspraak met onze politiezone.

“Wordt er enkel toegang tot de sporthal en sportzone voorzien via de Kruisstraat?”

De hoofdparking voor auto’s zal zich langs de Kruisstraat situeren. Daarnaast worden er trage verbindingen voorzien die door het hele gebied lopen, zodat je gemakkelijk te voet of met de fiets de hele zone kan doorkruisen.

“Wordt er ruimte voorzien voor tenten zodat er fuiven georganiseerd kunnen worden?”

Als gemeentebestuur vinden we het belangrijk dat tentfuiven in Opglabbeek mogelijk blijven. De specifieke visie voor Opglabbeek zal nog uitgewerkt worden. In het ontwerp is alvast voldoende ruimte voorzien op de parking die grenst aan de Kruisstraat, zodat daar eventueel tentfuiven kunnen plaatsvinden.

“Het ‘Kastaar’ tennisterrein, dat momenteel achter de tennishal ligt, staat niet op de plannen voor de toekomst. Dat lijkt voor ons inderdaad een oplossing voor al de overvliegende ballen die het jonge tennistalent lanceert. Als het tennisterrein toch blijft, is het misschien meter om de omheining van dat terrein te verhogen.”

Het terrein staat inderdaad niet op de plannen. Het is evenwel de bedoeling om het tennisterrein op deze locatie te behouden. We nemen de opmerking in verband met de omheining mee.

“Op de plannen bevindt zich in de rechterbenedenhoek van de tennishal een open ruimte naast het bos. Welke invulling heeft de gemeente voor die zone in gedachten?”

Het gebied wordt nu al gebruikt als verbinding van de Finse piste met de loopomlopen in Duinengordel. Het is de bedoeling dat er een kwalitatievere trage verbinding (in dolomiet) aangelegd zal worden vanaf de kleine rotonde in de Oude Kerkstraat tot aan de trage verbinding tussen voetbalterreinen D en E. Op die manier wordt de hele sportzone toegankelijker voor sporters die te voet of met de fiets zijn.

“Is de sportzone buiten dag en nacht toegankelijk?”

Ja, het blijft een ‘open’ sportzone die voor iedereen toegankelijk is.

De buurt rondom de sportzone

“Welke voorzieningen worden er voorzien om de inkijk in de tuinen van de omwonenden te beperken? Groenvoorzieningen of andere voorzieningen?”

Er zijn nog geen concrete bouwplannen van het sportcomplex. Het respecteren van de privacy van de omwonenden vormt een van de aandachtspunten die de gemeente meegeeft aan de bouwpartner die de plannen van het sportcomplex zal uitwerken.

“Wordt er bij het verplaatsen van de gsm-mast rekening gehouden met de omringende huizen? Wordt de mast op een veilige afstand van de huizen geplaatst? Hoeveel meter is een veilige afstand?”

De precieze inplanting van de gsm-mast moet nog verder onderzocht worden. Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met daaraan gerelateerde wetgevingen. De afstand van de gsm-mast tot de huizen zal ook onderzocht moeten. Het aantal meters zal onder andere afhangen van het type mast en de hoogte van de mast.

De sporthal

“Is de sporthal momenteel opgevat als huisvesting voor de huidige sporten? Of worden ook de sportschuur en andere erin ondergebracht? Is er een afstemming met de sporthal in Meeuwen?”

Het nieuwe sportcomplex wordt heel wat groter dan de huidige sporthal van Opglabbeek. De bedoeling is om zoveel mogelijk sportverenigingen de mogelijkheid te kunnen bieden om er te komen sporten. In het nieuwe sportcomplex wordt geen aparte gevechtssportzaal voorzien. De gevechtssporten worden hoofdzakelijk georiënteerd naar de sporthal van Meeuwen. Voor de gevechtssportverenigingen die geen uitgeruste zaal nodig hebben, wordt er wel een speciale plooimat aangekocht, zodat zij nog actief kunnen blijven in het sportcomplex van Opglabbeek.

De dansverenigingen die momenteel dansen in het Cultuurpunt, zullen naar het nieuwe sportcomplex in Opglabbeek verhuizen. Het Cultuurpunt wordt immers afgebroken. In de Commanderij, waar de overige verenigingen uit het Cultuurpunt ondergebracht worden, is onvoldoende ruimte voor danszalen.

“In de sporthal zullen heel wat verschillende sporten beoefend worden. Ik maak me zorgen over de vloer die er gelegd zal worden. De vloer die momenteel in de sporthal ligt, wordt ook gebruikt door alle sporters. De zaalwachters krijgen ze al niet meer zuiver, waardoor het er op bepaalde momenten eerder een ‘schaatsbaan’ is. Zullen er in de nieuwe sporthal daarvoor richtlijnen voorzien worden?”

In het nieuwe sportcomplex zal een sportvloer gelegd worden die voldoet aan alle hedendaagse normen. De gemeente heeft verschillende sportaccommodaties bezocht en kiest op basis van die bezoeken voor een zwevende sportvloer met een PU-toplaag.

“Jammer om te zien dat er in de nieuwe sporthal geen plaats meer is voor een nieuwe dojo-ruimte. Worden de clubs die gebruikmaken van de dojo-ruimte ook nog gehoord?”

Alle verenigingen die gebruik maken van de sporthallen, zijn uitgenodigd voor een infomoment op woensdag 3 maart 2020. In het nieuwe sportcomplex wordt geen aparte gevechtssportzaal meer voorzien. De gevechtssporten worden hoofdzakelijk georiënteerd naar de sporthal van Meeuwen. Voor de gevechtssportverenigingen die geen uitgeruste zaal nodig hebben, wordt er wel een speciale plooimat aangekocht zodat zij, indien gewenst, nog actief kunnen blijven in het sportcomplex van Opglabbeek.

“Kan er wat toelichting gegeven worden waarom er geen aparte turnhal voorzien is?”

De multifunctionaliteit van het nieuwe sportcomplex staat voorop in de plannen. Er werd gekozen voor een beduidende uitbreiding van de indoor sportoppervlakte, die door zoveel mogelijk verenigingen gebruikt kan worden. Een aparte turnhal zou enkel door de turnclub gebruikt kunnen worden. De gemeente voorziet wel investeringen in vaste en losse installaties, specifiek voor het turnen.

De plannen

“Blijven de voorontwerpen ter beschikking? Kan iedereen ze raadplegen?”

De voorontwerpen die tijdens de verschillende infovergaderingen getoond werden, vind je terug in de PowerPointpresentatie. De presentatie kan je bekijken op de pagina 'Over het project'.