Een nieuw wapenschild voor Oudsbergen

De campagne geeft burgers de kans om op de hoogte te blijven en mee na te denken

Gesprek met Vlaamse Heraldische Raad (VHR)

17 juni 2021

Gesprek met heemkring Glatbeke

22 juni 2021

Denksessies

September 2021

Toetsing van de voorstellen bij VHR en schepencollege

November 2021

Stemming door Oudsbergenaren

Februari 2022

Goedkeuring door gemeenteraad

April 2022

Goedkeuring Vlaamse Regering

Najaar 2022