Over het project

Na de fusie is Oudsbergen verplicht om een nieuw, officieel wapenschild te creëren. Daarvoor schakelen we onze geëngageerde inwoners in. Tijdens verschillende denksessies gaan we samen met hen aan de slag om enkele voorstellen voor een nieuw gemeentewapen te ontwerpen.

De voorstellen toetsen we vervolgens af bij de Vlaamse Heraldische Raad. De raad gaat na of de voorstellen aan alle voorwaarden voldoen.

Het verdere verloop van het traject wordt tijdens de denksessie met de deelnemers besproken.