Nieuwe plannen na de adviezen van GECORO

In februari stelde de gemeente de plannen voor het nieuwe woonzorgcentrum een eerste keer voor aan de omwonenden en aan GECORO, de adviesraad voor ruimtelijke ordening. Op 18 februari en 27 april 2021 vroeg de gemeente het advies van de adviesraad over de toenmalige plannen . Op basis van hun adviezen werden de plannen de voorbije maanden aangepast en hertekend door architectenbureau Archipelago. In het overzicht hieronder lees je wat er precies aangepast werd. 

Een frisser uitzicht en een groene omgeving

De adviesraad voor ruimtelijke ordening oordeelde dat het gebouw zwaar overkwam op de eerste plannen. Ze vroegen om het uitzicht van het gebouw beter in de omgeving te laten passen en te verwerken met meer 'verticale lijnen'. Lichte materialen, lichte kleuren en speelse elementen zorgen ervoor dat het gebouw nu frisser en speelser oogt.

 • De gevelsteen krijgt een zachtere tint. Ook de bovenste verdieping met assistentiewoningen werd in een lichter materiaal en lichtere kleuren getekend.
 • De ramen hebben verschillende groottes.
 • De hoofdinkom krijgt een overkapping ondersteund door betonnen zuilen.
 • De gevels zijn niet recht op recht, maar hebben af en toe een kleine, speelse 'knik'. Zo valt er een mooi schaduwspel over het gebouw.

Er werd ook gezorgd voor meer groen rondom het woonzorgcentrum. Door het verleggen van de inrit naar de ondergrondse parkeergarage is er bijvoorbeeld ruimte voor een groen pleintje in de Rozenstraat.

Aanpassingen in het kader van mobiliteit en veiligheid

De nieuwe locaties van de ondergrondse garage en bovengrondse fietsenstalling zorgen ervoor dat je veilig een bezoek aan het woonzorgcentrum kan brengen. Er is aandacht voor voetgangers, fietsers en mindervalide bezoekers.

 • Fietsenbeugels voor bezoekers: De afgesloten fietsenstalling is voorbehouden voor het personeel van het woonzorgcentrum. Voor bezoekers worden er fietsenbeugels voorzien aan de hoofdinkom.
 • Bovengrondse fietsenstalling voor personeelsleden: De personeelsleden van het woonzorgcentrum kunnen hun fiets in een afgesloten fietsenstalling plaatsen. Die zal niet ondergronds liggen, omdat de afdaling te stijl is om je fiets gemakkelijk te stallen. Daarom wordt er naast de ondergrondse parking een fietsenstalling voorzien. Die wordt gebouwd op het huidige maaiveld.
 • Nieuwe locatie voor de ondergrondse parkeergarage: De inrit van de ondergrondse parking ligt niet meer onmiddellijk naast het kruispunt van de Rozenstraat en de Lemmensweg, zoals op de eerste plannen. Zo is het veiliger om in en uit de ondergrondse parkeergarage te rijden.
 • Naast de inrit van de parkeergarage zijn twee parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.

Maatregelen tegen mogelijke wateroverlast

De plannen werden zo aangepast dat het gebouw beschermd is tegen water bij mogelijke overstromingen.

 • De inrit naar de ondergrondse kelder zal eerst wat hoger liggen en nadien pas zakken.
 • Het vloerpeil van het hele woonzorgcentrum wordt verhoogd.
 • Het hemelwater wordt ter plaatse opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld om de toiletten door te spoelen. Daarvoor worden er putten geplaatst. Door die aanpassing kan er niet meer gewerkt worden met een groendak, zoals in de eerdere plannen voorzien was. Een groendak heeft slecht een beperkt bufferend vermogen, ten opzichte van de wateropslag in putten.

Hoe verloopt het verder?

 • Juli 2021: aanvraag omgevingsvergunning
 • Juli - oktober 2021: procedure omgevingsvergunning
 • November 2021 - maart 2022: aanbesteding
 • 2022 - 2024: bouwwerken
 • Eind 2024: ingebruikname woonzorgcentrum

Bekijk de plannen

In de folder staan de veranderingen aangeduid op de nieuwe ontwerpen van het woonzorgcentrum. Zo kan je bekijken hoe de aanpassingen het gebouw precies veranderden.

Bekijk de folder hier.

Meer afbeeldingen kan je bekijken op de pagina 'Over het project', waar je ook de meest actuele informatie terugvindt.