Schepencollege keurt scopingnota van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) woonzorgzone goed

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 juli 2022 de scopingnota voor de woonzorgzone officieel goedgekeurd.

Welke stappen in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werden er al genomen? Een startnota en scopingnota

Een RUP is een plan waarmee het gemeentebestuur in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Daarmee bepalen ze dus wat er op die grond mag gebouwd worden en niet gebouwd mag worden.

De eerste stap in de RUP-procedure is de startnota. Daarin wordt aangekondigd wat de doelstellingen van het project zijn en wordt er informatie en feedback verzameld.

In de periode van 27 januari tot en met 28 maart 2020 en tussen 25 april en 1 mei 2020 heeft het gemeentebestuur de startnota voorgelegd aan de officiële adviesorganen en de bevolking. Het bestuur vroeg hun adviezen en organiseerde een inspraakmoment.

Nu is er opnieuw een stap in het Ruimtelijk Uitvoeringsplan gezet. Alle reacties en adviezen op de startnota werden één voor één verwerkt en vormen de basis voor de scopingsnota. Daarin wordt opgelijst welke aspecten verder toegelicht, onderzocht of uitgewerkt moeten worden. Het college van burgemeester en schepenen keurde de scopingnota op 18 juli 2022 goed.

Wat volgt er nu? Een voorontwerp voor het RUP

In de volgende fase wordt er een voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gemaakt. Het voorontwerp wordt vervolgens voorgelegd aan de officiële adviesorganen en aan de bevolking. Tijdens een openbaar onderzoek van 60 dagen kan iedereen reageren op het plan. Op basis van de opmerkingen wordt nadien het definitieve RUP opgemaakt.

De invulling van de woonzorgzone is al concreet door de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Daarvoor keurde het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning begin 2022 goed

Raadpleeg de plannen

Hieronder kan je de plannen en presentaties bekijken van de huidige en vorige fasen in het project. Je vindt er ook het verslag van het infomoment met de buurtbewoners.

Waarom werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) herzien?

De gemeente Opglabbeek startte in 2019 al met een herziening van het bestaande Ruimtelijk Uitvoeringsplan centrum voor de woonzorgzone. Het gaat om deze zone:

Er zijn twee noodzakelijke redenen voor de herziening van het RUP:

  1. De wegen rondom de woonzorgzone worden herbekeken

In het oorspronkelijke plan was een deel van de Kimpenstraat enkel voorzien voor wegen (het zwart omcirkelde gedeelte). Het gemeentebestuur wil ervoor zorgen dat er in die zone ook gebouwen met een woon- of zorgfunctie mogen gebouwd worden. De Kimpenstraat wordt aangepast naar een trage verbinding.

  1. Er komt duidelijkheid over het aantal bouwlagen

In het oorspronkelijke plan was  het onduidelijk hoeveel bouwlagen een gebouw in de projectzone mag tellen. Er zouden slechts twee bouwlagen toegelaten zijn, behalve voor een totaalconcept. In dat geval kan er van het aantal afgeweken worden.

Het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan biedt zekerheid en duidelijkheid voor de buurtbewoners. Het gemeentebestuur wil minder bouwlagen in de omliggende straten en dus minder hoge gebouwen. Het voorstel is maximaal vier bouwlagen voor gebouwen die centraal in de woonzorgzone liggen en minder bouwlagen richting de randzones.

Meer weten?

  • Op deze pagina vind je een volledig overzicht van de stand van zaken van de bouw van het woonzorgcentrum.