Over het project

Het woonzorgcentrum Kimpenhof wil vanaf 2022 een nieuw woonzorgcentrum in het centrum van Opglabbeek bouwen. Het project wordt ondersteund door de gemeente. Hieronder vind je meer informatie terug over de locatie van het gebouw, de duur van de werken, de verkeerssituatie tijdens de werken, de betrokken partners, … 

UPDATES:

Alle informatie op deze pagina werd geüpdatet. Je vindt hier dus de meest actuele info terug.

  • Op 18 februari en 27 april 2021 vroeg de gemeente het advies van de adviesraad voor ruimtelijke ordening (GECORO) over de toenmalige plannen. Op basis van hun adviezen werden de plannen aangepast en hertekend door architectenbureau Archipelago. Een overzicht van de precieze veranderingen vind je terug in het nieuwsbericht Nieuwe plannen na de adviezen van GECORO op de startpagina.
  • Op 10 januari 2022 keurde het schepencollege van Oudsbergen de omgevingsvergunning goed voor de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum. Wanneer de aanbesteding is afgerond, kunnen de bouwwerken starten. De start van de bouwwerken wordt verwacht in juni 2022.
  • Op 18 juli 2022 keurde het schepencollege van Oudsbergen de scopingnota goed. Het voorontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan wordt nu opgemaakt. Nadien legt het gemeentebestuur het voor aan de officiële adviesorganen en de bevolking.

Waar zal het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd worden? Waar zal de parking zich bevinden? Welke toegang wordt er voorzien?

Het nieuwe woonzorgcentrum is gelegen in het centrum van Opglabbeek, tussen de Lemmensweg, Rozenstraat en de Kimpenstraat.

De hoofdtoegang voor bezoekers situeert zich aan de Kimpenstraat, aan de parkzijde. Bezoekers die met de auto zijn, kunnen parkeren in de ondergrondse parkeergarage. De ondergrondse parkeergarage zal toegankelijk zijn via de Lemmensweg en biedt plaats aan vijftig parkeerplaatsen. Die plaatsen dienen zowel voor het personeel van het woonzorgcentrum als voor bezoekers. Daarnaast worden er bovengronds drie voorbehouden parkeerplaatsen aan de Rozenstraat voorzien en twee mindervalidenparkeerplaatsen aan de Lemmensweg.

De inrit van de ondergrondse parking ligt niet meer onmiddellijk naast het kruispunt van de Rozenstraat en de Lemmensweg, zoals op de eerste plannen voorzien was, maar wat verder in de Lemmensweg. Zo is het veiliger om in en uit de ondergrondse parkeergarage te rijden.

Langs het gebouw wordt er een trage verbinding voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dat autovrije pad gebruiken om van de Rozenstraat naar de Kimpenstraat te wandelen of te fietsen. 

 

Parkeerplaatsen automobilisten

Het aantal parkeerplaatsen werd berekend aan de hand van het aantal voorziene kamers. Er wordt gerekend dat één derde van de bewoners tegelijkertijd bezoekers ontvangt die met de auto komen. Daarom zijn er 28 parkeerplaatsen voorzien voor de bezoekers van vaste bewoners. Daarnaast zijn er ongeveer 28 medewerkers gelijktijdig aanwezig, waarvan de helft met de fiets komt en de helft met de wagen. Voor hen zijn er 14 parkeerplaatsen voorzien. Voor de assistentiewoningen werd er geschat dat de helft van de bewoners in bezit zijn van een wagen. Daarvoor worden er vijf parkeerplaatsen voorzien. Het totale aantal parkeerplaatsen ligt boven die schatting: vijftig ondergrondse parkeerplaatsen + drie parkeerplaatsen bovengronds + twee parkeerplaatsen voor mindervaliden bovengronds. 

Parkeerplaatsen fietsers

De personeelsleden van het woonzorgcentrum kunnen hun fiets in een afgesloten fietsenstalling plaatsen. Die zal niet ondergronds liggen, omdat de afdaling te stijl is om je fiets gemakkelijk te stallen. Daarom wordt er naast de ondergrondse parking een fietsenstalling voorzien. Die wordt gebouwd op het huidige maaiveld.

Voor bezoekers worden er fietsenbeugels voorzien aan de hoofdinkom.

Hoe zal het nieuwe woonzorgcentrum eruitzien?

Het nieuwe woonzorgcentrum, zoals voorgesteld in het voorstel, wordt een modern en hedendaags gebouw. Lichte materialen, lichte kleuren en speelse elementen zorgen ervoor dat het gebouw fris en speels oogt.

  • De gevelsteen krijgt een zachte kleurtint. Ook de bovenste verdieping met assistentiewoningen werd in een licht materiaal en lichte kleuren getekend.
  • De ramen hebben verschillende groottes.
  • De hoofdinkom krijgt een overkapping ondersteund door betonnen zuilen.
  • De gevels zijn niet recht op recht, maar hebben af en toe een kleine, speelse 'knik'. Zo valt er een mooi schaduwspel over het gebouw.

   

(afbeeldingen 1 en 2: zicht vanuit het centrum)

Het woonzorgcentrum bestaat overal uit (minstens) drie bouwlagen. Op de plaatsen waar de assistentiewoningen voorzien zijn, is er ook een vierde bouwlaag. Die woningen bevinden zich voornamelijk aan de Lemmensweg en de Kimpenstraat. De vierde bouwlaag is gelegen op ongeveer 20 meter van de Rozenstraat. In het ontwerp staan licht en lucht in het gebouw centraal, waardoor het geheel minder zwaar oogt. Zo wordt er centraal in het gebouw een binnentuin voorzien en vormt het geheel geen vast blok. 

 

(afbeelding: zicht vanuit de Lemmenweg, aan de Rozenstraat. Op de tekening zijn de inrit voor de ondergrondse parkeergarage, de bovengrondse fietsenparking, de parkeerplaatsen voor mindervaliden en de beglaasde administratieve ruimtes zichtbaar.)

Wanneer en hoelang zullen de werken plaatsvinden?

In 2020 werd het eerste schetsontwerp uitgewerkt. In 2021 werd het voorontwerp klaargemaakt en werd de omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning is intussen goedgekeurd door het schepencollege van Oudsbergen. De ambitie van VZW Kimpenhof is om de aanbesteding af te ronden tegen maart 2022, zodat in juni 2022 de werken kunnen starten. De voorziene duur van de werken is twee jaar, zodat de werken begin 2024 afgerond zouden zijn.

Het huidige woonzorgcentrum ligt enkele meters van de bouwsite, in de Kimpenstraat 5, en blijft in werking tot het nieuwe woonzorgcentrum klaar is. Zodra de werken afgerond zijn en de bewoners hun intrek hebben kunnen nemen, wordt het huidige woonzorgcentrum afgebroken.

Zullen de werken gevolgen hebben voor het doorgaand verkeer in die zone?

De precieze impact op het doorgaand verkeer tijdens de werken is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal een deel van het openbaar domein gebruikt moeten worden voor de werf. Welke delen gebruikt zullen worden (bijvoorbeeld een rijstrook of enkele parkeerplaatsen in de Lemmensweg), zal later nog gecommuniceerd worden, nadat de omgevingsvergunning verleend wordt. Vanaf dan kan er door de aanvrager een signalisatievergunning bij de gemeente gevraagd worden.

Welke partners zijn er, naast de gemeente, betrokken in het project?

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is onder leiding van het woonzorgcentrum het Kimpenhof van Sint Barbara VZW.

De gemeente Oudsbergen ondersteunt het project op het vlak van ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid in en rondom de projectzone.

Het voorstel werd tevens afgetoetst bij de adviesraad voor ruimtelijke ordening (GECORO) op 18 februari en 27 april 2021. Op 10 januari 2022 werd de omgevingsvergunning goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen.

Hoeveel kamers worden er in het nieuwe woonzorgcentrum voorzien? Welke soorten kamers worden er voorzien?

In het bouwprogramma worden 83 kamers voorzien, die verdeeld worden over drie leefgroepen. Daarvan maken 76 kamers deel uit van het voltijds woonzorgcentrum en worden 7 kamers voorzien voor een kortverblijf. Daarnaast zullen er 10 plaatsen voor dagopvang en 10 assistentiewoningen zijn. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van een polyvalente ruimte, een kapsalon, een kinesitherapieruimte en een binnentuin.

De rustige kamers zijn gelegen aan de kant van de Rozenstraat, een fietsstraat. De publieke functie, zoals de cafetaria en de bureauruimtes voor het personeel, situeren zich aan de voorzijde, gericht naar het park en het centrum. 

Voor de medewerkers van het woonzorgcentrum worden enkele lokalen voorzien.

Hoe wordt er rekening gehouden met mogelijke wateroverlast?

Dankzij onderstaande maatregelen is het gebouw beschermd tegen water bij mogelijke overstromingen:

  • De inrit naar de ondergrondse kelder ligt eerst wat hoger en zakt nadien pas.
  • Het vloerpeil van het hele woonzorgcentrum wordt verhoogd.
  • Het hemelwater wordt ter plaatse opgeslagen en hergebruikt, bijvoorbeeld om de toiletten door te spoelen. Daarvoor worden er putten geplaatst. Door die aanpassing kan er niet meer gewerkt worden met een groendak, zoals in de eerdere plannen voorzien was. Een groendak heeft slecht een beperkt bufferend vermogen, ten opzichte van de wateropslag in putten.