Over het project

Het woonzorgcentrum Kimpenhof wil vanaf 2022 een nieuw woonzorgcentrum in het centrum van Opglabbeek bouwen. Het project wordt ondersteund door de gemeente. Hieronder vindt u meer informatie terug over de locatie van het gebouw, de duur van de werken, de verkeerssituatie tijdens de werken, de betrokken partners … 

Het gemeentebestuur bespreekt op 15 februari het voorstel met de buurt en op 18 februari met de adviesraad voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Waar zal het nieuwe woonzorgcentrum gebouwd worden? Waar zal de parking zich bevinden? Welke toegang wordt er voorzien?

Het nieuwe woonzorgcentrum is gelegen in het centrum van Opglabbeek, tussen de Lemmensweg, Rozenstraat en de Kimpenstraat.

De hoofdtoegang voor bezoekers situeert zich aan de Kimpenstraat, aan de parkzijde. Bezoekers die met de auto zijn, kunnen parkeren in de ondergrondse parkeergarage. De ondergrondse parkeergarage zal toegankelijk zijn via de Lemmensweg en biedt plaats aan vijftig parkeerplaatsen. Die plaatsen dienen zowel voor het personeel van het woonzorgcentrum als voor bezoekers. Daarnaast worden er bovengronds drie voorbehouden parkeerplaatsen aan de Rozenstraat voorzien en twee mindervalidenparkeerplaatsen aan de Lemmensweg.

Het aantal parkeerplaatsen werd berekend aan de hand van het aantal voorziene kamers. Er wordt gerekend dat één derde van de bewoners tegelijkertijd bezoekers ontvangt die met de auto komen. Daarom zijn er 28 parkeerplaatsen voorzien voor de bezoekers van vaste bewoners. Daarnaast zijn er ongeveer 28 medewerkers gelijktijdig aanwezig, waarvan de helft met de fiets komt en de helft met de wagen. Voor hen zijn er 14 parkeerplaatsen voorzien. Voor de assistentiewoningen werd er geschat dat de helft van de bewoners in bezit zijn van een wagen. Daarvoor worden er vijf parkeerplaatsen voorzien. Het totale aantal parkeerplaatsen ligt boven die schatting: vijftig ondergrondse parkeerplaatsen + drie parkeerplaatsen bovengronds + twee parkeerplaatsen voor mindervaliden bovengronds. 

Langs het gebouw wordt er een trage verbinding voorzien. Fietsers en voetgangers kunnen dat autovrije pad gebruiken om van de Rozenstraat naar de Kimpenstraat te wandelen of te fietsen.

   

(afbeelding 1: bovenaanzicht; afbeelding 2: zicht op de centrale inkom, vanuit het centrum)

Hoe zal het nieuwe woonzorgcentrum eruitzien?

Het nieuwe woonzorgcentrum, zoals voorgesteld in het voorstel, wordt een modern en hedendaags gebouw. De materialen van de gevels zijn nog niet gekend. De materialen die op de beelden hieronder getoond worden, zijn dus nog niet de definitieve materialen.

 

(afbeeldingen 1 en 2: zicht vanuit het centrum)

Het woonzorgcentrum bestaat overal uit (minstens) drie bouwlagen. Op de plaatsen waar de assistentiewoningen voorzien zijn, is er ook een vierde bouwlaag. Die woningen bevinden zich voornamelijk aan de Lemmensweg en de Kimpenstraat. De vierde bouwlaag is gelegen op ongeveer 20 meter van de Rozenstraat. In het ontwerp staan licht en lucht in het gebouw centraal, waardoor het geheel minder zwaar oogt. Zo wordt er centraal in het gebouw een binnentuin voorzien en vormt het geheel geen vast blok. 

(afbeelding 3 en 4: zicht vanuit de Lemmenweg, aan de Rozenstraat. Op de tekening zijn de tweede inrit voor de ondergrondse parkeergarage en de beglaasde administratieve ruimtes zichtbaar.)

Wanneer en hoelang zullen de werken plaatsvinden?

In 2020 werd het eerste schetsontwerp uitgewerkt. In 2021 wordt het voorontwerp klaargemaakt en wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Wanneer de aanvraag goedgekeurd is, wordt de procedure van de omgevingsvergunning doorlopen. De ambitie van VZW Kimpenhof is om midden 2021 te starten met de aanbesteding, zodat in de loop van 2022 de werken kunnen starten. De voorziene duur van de werken is twee jaar, zodat de werken begin 2024 afgerond zouden zijn.

Het huidige woonzorgcentrum ligt enkele meters van de bouwsite, in de Kimpenstraat 5, en blijft in werking tot het nieuwe woonzorgcentrum klaar is. Zodra de werken afgerond zijn en de bewoners hun intrek hebben kunnen nemen, wordt het huidige woonzorgcentrum afgebroken.

Zullen de werken gevolgen hebben voor het doorgaand verkeer in die zone?

De precieze impact op het doorgaand verkeer tijdens de werken is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal een deel van het openbaar domein gebruikt moeten worden voor de werf. Welke delen gebruikt zullen worden (bijvoorbeeld een rijstrook of enkele parkeerplaatsen in de Lemmensweg), zal later nog gecommuniceerd worden, nadat de omgevingsvergunning verleend wordt. Vanaf dan kan er door de aanvrager een signalisatievergunning bij de gemeente gevraagd worden.

Welke partners zijn er, naast de gemeente, betrokken in het project?

De bouw van het nieuwe woonzorgcentrum is onder leiding van het woonzorgcentrum het Kimpenhof van Sint Barbara VZW (http://www.vzwsintbarbara.be/kimpenhof/kennismaking/).

De gemeente Oudsbergen ondersteunt het project op het vlak van ruimtelijke ordening en de verkeersveiligheid in en rondom de projectzone.

Het voorstel wordteveneens afgetoetst bij de adviesraad voor ruimtelijke ordening (GECORO).

Hoeveel kamers worden er in het nieuwe woonzorgcentrum voorzien? Welke soorten kamers worden er voorzien?

In het bouwprogramma worden 83 kamers voorzien, die verdeeld worden over drie leefgroepen. Daarvan maken 76 kamers deel uit van het voltijds woonzorgcentrum en worden 7 kamers voorzien voor een kortverblijf. Daarnaast zullen er 10 plaatsen voor dagopvang en 10 assistentiewoningen zijn. De bewoners kunnen ook gebruikmaken van een polyvalente ruimte, een kapsalon, een kinesitherapieruimte en een binnentuin.

De rustige kamers zijn gelegen aan de kant van de Rozenstraat, een fietsstraat. De publieke functie, zoals de cafetaria en de bureauruimtes voor het personeel, situeren zich aan de voorzijde, gericht naar het park en het centrum. 

Voor de medewerkers van het woonzorgcentrum worden enkele lokalen voorzien.