Veelgestelde vragen

Hieronder worden de vragen beantwoord die tijdens de infovergadering op 15 februari, via e-mail of via dit platform werden gesteld. Staat jouw vraag er niet tussen? Klik op de zoekbalk hierboven op 'Stel een vraag' en vul het formulier in. Of bezorg ons je vraag via info@oudsbergen.be of 089/810 100 .

Zijn de kamers in het woonzorgcentrum voldoende groot? Is er voldoende licht en lucht voorzien, vooral voor mensen die bedlegerig zijn?

De kamers zullen aan de meest recente normen rond woonzorgcentra voldoen. De kamers zullen groter zijn dan de kamers in het bestaande woonzorgcentrum. De kamers zullen rond de 28m² groot zijn en voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Ze worden ingericht met een sanitaire cel (lavabo, toilet, douche) en een ingebouwde kast, zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor bewoners om zelf nog een meubelstuk mee te brengen. De grote ramen zullen het comfort bieden dat je mag verwachten van een nieuwbouw vandaag de dag.

Zullen de kamers wel gevuld geraken?

Voor corona was er heuse wachtlijst en kon het rusthuis Kimpenhof niet aan de vraag voldoen. Bovendien hechten we er ook belang aan dat mensen in hun eigen gemeente terechtkunnen. VZW Sint-Barbara, de uitbaters van WZC Kimpenhof, is ervan overtuigd dat er voldoende nood is en dat dit in de toekomst ook zo blijft.

Zullen er parkeerplaatsen voor geneesheren en ambulances zijn?

Er zijn drie parkeerplaatsen bovengronds en twee mindervaliden (MIVA)-parkeerplaatsen bovengronds. Die parkeerplaatsen kunnen gebruikt worden door de geneesheren en ambulances. Zij moeten de ondergrondse parkeergarage van het woonzorgcentrum daarvoor niet inrijden.

Wat zal de impact zijn op het verkeer in de Rozenstraat? Dat is momenteel een fietsstraat. Hoe zal er rekening gehouden worden met conflictsituaties tussen zwakke weggebruikers, het werfverkeer en de gemobiliseerde bezoekers aan het woonzorgcentrum?

De doorstroming van het werfverkeer werd al onderzocht. Het aankomend werverkeer zal via de Peetjesstraat, de Rozenstraat en een deel van de Kimpenstraat gestuurd worden. Daar kan het werkverkeer over de  percelen van de gemeente tot de werf rijden. Via de Huisveldstraat, Droogstraat, Ophovenbosstraat kunnen de vrachtwagens nadien wegrijden naar de Weg naar Zwartberg. Die piste wordt later nog verder besproken met de projectleider.

Bij het ontwerp van het gebouw is er gevraagd om de in- en uitrit naar de ondergrondse parkeergarage niet uit te laten komen op de Rozenstraat, maar op de Lemmensweg. Daardoor worden conflictsituaties in de fietsstraat zo veel mogelijk vermeden. Een andere optie die geopperd werd tijdens de infovergadering is om bezoekers in de Rijstraat, aan de notaris, te laten inrijden. Die straat is momenteel afgesloten en daar wordt voorlopig nog geen verandering in gebracht. Een mobiliteitsstudie voor de volledige woonzorgzone zal daarover in de toekomst uitsluitsel geven.

We verwachten bovendien dat de toename van het overige verkeer in de Rozenstraat zal meevallen. De grootste toename van het verkeer zal zich in de tweede fase – de ontwikkeling van de woonzorgzone – voordoen. Daarover is nu nog geen concrete informatie beschikbaar. Uiteraard zal het gemeentebestuur er desalniettemin voor waken dat de straten zo autoluw mogelijk blijven. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de woonzorgzone voorziet ook een mobiliteitsstudie waarin de verkeerssituatie verder wordt onderzocht. Dat zal in de infosessie over de woonzorgzone verder aan bod komen.

Update: Op de nieuwe plannen ligt de inrit van de ondergrondse parking niet meer onmiddellijk naast het kruispunt van de Rozenstraat en de Lemmensweg, zoals op de eerste plannen. Zo is het veiliger om in en uit de ondergrondse parkeergarage te rijden.

Worden er voetpaden in de omliggende straten rondom het woonzorgcentrum voorzien? Het is belangrijk dat de bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum veilig een blokje om kunnen wandelen.

De doorwaadbaarheid van de woonzorgsite staat centraal in de plannen. Langs het nieuwe woonzorgcentrum komt er een brandweg die ook zal dienen als voetpad. Bezoekers en bewoners kunnen hun tocht verder zetten langs het plein voor het gemeentehuis en het gemeentepark. Dat zijn verkeersluwe plekken waar je een aangename, rustige wandeling kan maken.

Het nieuwe woonzorgcentrum maakt deel uit van een masterplan voor een volledig nieuwe woonzorgzone. In die zone staan er vandaag nog vier woningen. Wat zal er met die woningen gebeuren, wanneer de bouw van het nieuwe woonzorgcentrum start?

De vier woningen zijn ondertussen allemaal eigendom van de gemeente. De meeste woningen zijn leegstaand, maar er is ook een woning waar er nog een tijdje een woonrecht geldt. Het gemeentebestuur zal voorlopig enkel de woningen afbreken waarbij dit noodzakelijk is voor de bouw van het woonzorgcentrum. In de Kimpenstraat moet één woning afgebroken worden. De woningen in de Rozenstraat en een woning in de Kimpenstraat blijven voorlopig staan omdat deze onderdeel uit maken van een volgende fase in de ontwikkeling van de woonzorgzone.

Enkele jaren geleden was er een infovergadering over de ontwikkeling van de woonzorgzone. In de plannen van destijds zouden er heel wat sociale woningen en een kinderopvang voorzien worden en was er sprake van een gebouw over de weg heen. Is dat nog steeds de bedoeling?

  • In die plannen werd er bebouwing redelijk dicht tegen twee resterende woningen in de woonzorgzone voorzien. Om een conflictsituatie tussen de woningen en de gebouwen van de woonzorgzone te vermijden, heeft het gemeentebestuur onderhandeld om de woningen te kopen. De woningen werden intussen aangekocht. De woonzorgzone is op die manier groter geworden, waardoor een nieuwe visie nodig is.
  • De bouw van een woonzorgcentrum over de weg was vergunningstechnisch onmogelijk.
  • De plannen voorzagen ook een casco ruimte die de gemeentezelf kon invullen. Er werd toen gedacht aan een kinderopvang. Maar door die ruimte te voorzien, werd het programma onnodig zwaar. Het gemeentebestuur vond het volume van het gebouw zo te groot en heeft daarom gevraagd om de casco uit het programma te halen.

Er zijn nog geen plannen voor de verdere ontwikkeling van de woonzorgzone. Daarvoor wordt momenteel het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum herzien en zal er een openbaar onderzoek opgezet worden. Zodra die plannen concreter zijn, zal er opnieuw een infovergadering georganiseerd worden. Het faciliteren van een nieuw woonzorgcentrum is nu de eerste stap in de ontwikkeling van de volledige woonzorgzone.

Wanneer het nieuwe woonzorgcentrum in gebruik genomen wordt, zal het huidige woonzorgcentrum afgebroken worden. Er ontstaat dan opnieuw vrije ruimte in het centrum. Wat zal er op die plaats voorzien worden? Zal die plaats benut worden om het centrum te vergroenen?

Daarover bestaat er nog geen concrete visie. In het centrum is er zowel nood aan verdichting als vergroening. We zijn ervan overtuigd dat dat elkaar niet uitsluit. In die visie houden we dus rekening met groen (in de binnentuin van het nieuwe woonzorgcentrum, in het park …), om zo een aangenaam centrum te creëren. Zodra we er meer over weten, zal er opnieuw een infosessie volgen.